Darbuotojams

Sėkmingo verslo paslaptis slypi darbuotojų kompetencijose: nuolat besikeičianti rinka, sparčiai tobulėjančios technologijos, kūrybiškumo sprendžiant problemas svarba ir nuolat kylantys reikalavimai darbo kokybei skatina darbuotojus nuolat tobulėti ir ne tik gilinti jau turimus, tačiau ir įgyti naujus, įgūdžius.

Pasaulis nestovi vietoje, nestovėkite vietoje ir jūs!

Mokymų temos:

  • Tarpasmeninis dalykinis bendravimas
  • Savivertės ugdymas
  • Prezentacijos įgūdžių ugdymas
  • Tikslų kėlimas
  • Manipuliacijos tarpasmeniniuose santykiuose
  • Tikslų kėlimas
  • Laiko planavimas
  • Mąstymo klaidos sąlygojančios klaidingų sprendimų priėmimą